Ja GM samarbetet blev väl kanske inte det bästa Fiat drabbats av!